mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Obce > Bedihošť

Obec Bedihošť

Bedihošť_PV_CZ_CoA.jpg

Kontakty a údaje o obci:

Obec Bedihošť
Prostějovská 13
798 21 Bedihošť

Rozloha:  646 ha

Počet obyvatel:  1031

Tel./fax:  582 368 528
E-mail: obecbedihost@volny.cz

Web: www.bedihost.eu

Prvním spolkem v Bedihošti byl hasičský sbor, založený v roce 1894, opravdovou činnost začal vyvíjet až v roce 1904 po zakoupení ruční stříkačky, taženou koňmi.

Zúčastňovali se různých závodů a slavností. Dne 2. 5. 2004 proběhly v naší obci oslavy 110. výročí založení SDH v Bedihošti spojené se svěcením slavnostního praporu a předáním klíčů od hasičského vozidla.

Památkám v obci je věnována trvalá péče. Za posledních 5 roků byly opraveny v obci 2 kříže,2 památníky, boží muka za nádražím a kaplička sv. Václava ve Václavovicích. Na poslední jmenovanou kapličku, opravenou nákladem bezmála 700 tis. Kč, obdržela obec dotace z Programu obnovy venkova ve výši 200 tis. Kč.

Nejvýznamnější společenskou událostí posledních let života obce bylo pořádání oslav 725 let obce Bedihošť a 217 let osady Václavovice v roce 2001 spojené s II. sjezdem rodáků a vysvěcením symbolů obce - znaku a praporu ve dnech 1. - 3. 6. 2001.

Na podkladě provedených komplexních pozemkových úprav obec realizovala od r. 2000 do roku 2004 již 4 etapy budování Územních systémů ekologické stability (ÚSES) na pozemcích v majetku obce. Výstavba biocenter, biokoridorů, revitalizace Malého potůčku a Severozápadního obchvatu obce je realizována na ploše přes 30 ha nákladem téměř 25 mil. Kč ze zdrojů Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a evropského fondu SAPARD a prostředků obce.

Za další významné akce považujeme rekonstrukci a opravy v základní škole, realizované a ukončené v roce 2004 nákladem 14,8 mil. Kč ze zdrojů státního rozpočtu a z rozpočtu obce. Vynaložené prostředky se týkaly rekonstrukce školní kuchyně, komplexního sociálního zařízení školy, výstavbou víceúčelového hřiště včetně rozšíření sociálního zařízení tělocvíčny a obnovou skleníku. Ve zvýšené míře jsou i dále realizovány opravy a údržba Zš i v roce 2005.