Drobečková navigace

Úvod > Obce > Čehovice

Obec Čehovice

Obec Čehovice
Čehovice 24
79821 Bedihošť

Telefon: +420 582 368 513
E-mail: cehovice@cehovice.cz

Web: www.cehovice.cz

Čehovice

Obec Čehovice se nachází asi 7 km jihovýchodním směrem od Prostějova.

První zmínka o obci je z r. 1287. Původní Čehovice stávaly na kopci Stráž, toto místo dnes připomíná kaple sv. Prokopa. V letech 1621-1623 byla obec vypálena a zničena vojsky Gábora Bethlena. Čehovští se rozhodli postavit novou obec u vody a přemístili její základy 1,5 km na severovýchod.

V roce 1784 zřídil patron lokálii, která byla povýšena na faru r. 1870. Předtím byla obec přifařena do Klenovic. Z materiálu starého kostela postavili r. 1789 farníci nynější chrám, zasvěcený sv. Prokopovi. První mše svatá byla sloužena 1. dubna 1790. Při požáru 15. května 1820 byly roztaveny kostelní zvony. Kostel byl r. 1906 restaurován.

Pouze tři obce prostějovského okresu mohou v současnosti doložit, že vlastní originály privilegií udělujících znak a pečeť. Čehovice tuto výsadu mají podle dochované listiny z roku 1577, kterou vydal Vratislav z Pernštejna. Čehovice svůj znak uchovávaly a oficiálně používaly. Svědčí o tom úřední listiny z dob rakousko-uherské monarchie i tzv. první republiky. V roce 2002 byl prapor i znak slavnostně vysvěcen a potvrzena platnost Parlamentem České republiky, že Čehovice mohou tuto výsadu používat.

Turisticky zajímavou lokalitou je biocentrum a biokoridor vybudovaný na rozloze 21,2 ha. V sousedství se nachází závlahový rybník, který je využíván ke sportovnímu rybolovu. Další turistickou zajímavostí je i naučná stezka s šesti zastaveními s informačními tabulemi, které informují o historii obce, o noře v biokoridoru a Biocentru. Tato stezka vede kolem kaple sv. Prokopa odkud je krásný pohled na okolí a město Prostějov.

Čehovice

Čehovice

Čehovice

Čehovice

Čehovice

Čehovice

Čehovice

Čehovice