Drobečková navigace

Úvod > Obce > Klenovice na Hané

Obec Klenovice na Hané

Obec Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 3
798 23 Klenovice na Hané
Telefon: +420 582 384 164
E-mail: obec@klenovicenahane.cz

Web: www.klenovicenahane.cz

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané leží v úrodné hanácké rovině. Z návrší "Větřák" s nadmořskou výškou 253 m, na jehož protáhlém severovýchodním svahu je obec situována, dohlédneme daleko za okresní město Prostějov. V obci žije 838 obyvatel (r. 2005).

Cyklostezka je napojena na Čelčickou. Takže začíná v Prostějove, přes Bedihošť, Čehovice , Čelčice až do Klenovic na Hané. Z Bedihoště je odbočka do Hrubčic.

O nejstarším osídlení okolí Klenovic svědčí mnohé archeologické nálezy. Zakladatelem Klenovic byl pravděpodobně otec nebo děd Klena, jmenovaný i v listině z roku 1107. Mezi Klenovicemi a Ivaní se  rozkládaly rozsáhlé bažiny - Blata - s hlubokými tůněmi nazývanými okna. Ve 14. století patřily Klenovice rodu Šternberků. Anna ze Šternberka v roce 1397 prodala obec pánům z Kravař. Ti se v roce 1400·zasloužili o povýšení vsi na městečko s tržním právem. Z pověstí je známý bratr Jana Palečka, šaška krále Jiřího z Poděbrad. Údajně pocházel z okolí Prostějova a podepisoval se Klenovský. Další z četné řady majitelů panství Ctibor Tovačovský z Cimburka nechal v roce 1482 prokopat strouhu na "okních" - tak vznikla mezi Klenovicemi a Ivaní říčka Okená.

V obci jsou: Základní škola, Mateřská škola, pobočka Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, Obecní knihovna s možností veřejně přístupného internetu, kulturní dům, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, tenisový kurt, tělocvična při ZŠ, dětské hřiště, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol - oddíl kopané, Myslivecké sdružení, základní organizace Českého zahrádkářského svazu.

V obci a jeho blízkém okolí můžete shlédnout kulturně historické památky: kostel sv. Bartoloměje a faru, sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriana, pískovcový kříž za obcí na místě zvaném "Větřák" a drobné sakrální stavby, pískovcový kříž v místní části "Draha", sochu p. Marie s Ježíškem v místní části "Pod Větřákem", kříž u silnice mezi Klenovicemi a Čelčicemi, sochu klečící p. Marie s Ježíškem z r. 1913 na místě zvaném "Za školou".

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané