Drobečková navigace

Úvod > Obce > Kralice na Hané

Městys Kralice na Hané

Městys Kralice na Hané
Masarykovo náměstí 41
798 12 Kralice na Hané
Telefon: +420 582 368 925
E-mail: mestys@kralicenahane.cz

Web: www.kralicenahane.cz

Kralice na Hane

Obec Kralice na Hané leží 5km východně od Prostějova, v úrodné hanácké rovině, na nízké terase severovýchodního okraje široké nivy říčky Valové pod jejím soutokem s Romží. S místní částí Vitonice a osadami Kraličky a Háj. Městys Kralice na Hané má rozlohu cca 1260 ha a počet obyvatel je k dnešnímu dni (6. 11. 2019) je 1694 obyvatel.

První písemná zmínka o Kralicích na Hané je z roku 1225, doby vlády Přemysla Otakara 1., roku 1316 Jan Lucemburský propůjčil Kralické obci vlastní zákony a určil obecní dávky pro zemská knížata.
Od počátku 15. století obec drželi zástavou páni z Boskovic. Celé 16. století spravovali Kralice páni z Pernštejna. V 17. století přechází kralické a tovačovské panství do vlastnictví hraběcího rodu Salm-Neuburgů. Během 18. století přechází do vlastnictví rodu Salm-Seilernů, který byl posledním feudálním majitelem. Odtud je odvozen původní název osady Seilerov, dnešní Kraličky.

Nejvýznamnější stavbou je zámek. Na jeho místě stála od roku 1637 tvrz, která roku 1719 při požáru městečka vyhořela. Tehdejší majitelé panství - rod Seilernů - postavili na místě bývalé tvrze pozdně barokní zámek. Počátkem 20.století přešel zámek do vlastnictví Obce Kralice na Hané,dnes jsou v něm umístněny byty a část občanské vybavenosti obce a není památkově chráněn.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven u renesanční věže z roku 1578.
V letech 1589 a 1719 vyhořel, dnešní podobu má od roku 1873 a je zapsán v seznamu kulturních památek ČR. Budova fary pochází z roku 1733. Hřbitovní kaple sv. Kříže, kaple sv. Víta, kaple sv. Jana Nepomuckého v Kraličkách, Boží muka nad Hliníkem ve Vitonicích, socha sv. Jana Nepomuckého mezi zámkem a kostelem, sousoší sv. Petra a Pavla před portálem kostela, sousoší archandělů Michaela a Rafaela u bočního vchodu kostela, kříž před kostelem, kříž před kapličkou ve Vitonicích a u cesty k Biskupicím, sochy sv. Anny, sv. Antonína Paduánského a sv. Josefa a Judy Tadeáše před Základní školou, jsou chráněné kulturní památky a stojí za shlédnutí.

Firmy a živnostníci jsou zaměřeni na zemědělskou výrobu, kovovýrobu, obchod, dopravu, dřevovýrobu, stravování a další služby. Pravidelně jsou pořádány prezentační plesy, Šibřinky a hodové slavnosti. S jarem začínají fotbalová utkání FC Kralice na Hané a soutěže Sboru dobrovolných hasičů.

Tělocvičná jednota Sokol pravidelně nacvičuje na Sokolské slety. Hanácký soubor písní a tanců Klas vystupuje na Kralických klebetách a adventním posezení. Chrámový sbor při farním kostele obohacuje zpěvem velikonoční, hodové a vánoční slavnosti. Při Obecním úřadu působí Sbor pro občanské záležitosti, zajišťující vítání občánků, besedy s důchodci a návštěvy občanů, slavících životní jubilea.

Kralice na Hané

Kralice na Hané

Kralice na Hané

Kralice na Hané

Kralice na Hané

Kralice na Hané

Kralice na Hané