Drobečková navigace

Úvod > Svazek obcí > Památky

Památky

Historie hanáckého venkova na vás dýchne ze všech obcí Svazku Prostějov–venkov. A z každé trochu jinak. Někdejší význam Hrubčic a Kralic na Hané dokládají dochované zámecké budovy. Pozdně renesanční zámek v Hrubčicích byl v pozdější době několikrát přestavován. Původně francouzská zahrada, která ho obklopovala, byla v 19. století přeměněna na přírodní park osázený značným počtem cizokrajných dřevin. Do současné doby se jich však dochovalo jen velmi málo. Pozdně barokní zámek v Kralicích na Hané stojí na místě původní tvrze, která vyhořela počátkem 18. století. Patří do majetku obce a není památkově chráněn. 

Všechny obce Svazku Prostějov–venkov se pyšní významnými a pozoruhodnými sakrálními stavbami, ať už se jedná o kostely, kaple, sochy nebo kříže. K dominantám širokého okolí patří kostel sv. Bartoloměje v Klenovicích na Hané, zapsaný v seznamu kulturních památek ČR, kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo kříž před kaplí sv. Víta v Kralicích na Hané, kostel sv. Prokopa v Čehovicích, kostel sv. Urbana v Hrubčicích nebo kaple sv. Floriána v Čelčicích.

Výčet všech dalších kaplí, zvonic a drobných historických staveb, které zde stojí za vaši pozornost, by vydal na celou další stránku. Jedno však mají obce Svazku Prostějov–venkov společné: o své památky pečují a vynakládají nemalé úsilí a finanční prostředky na to, aby je zachovaly i pro další generace.