Svazek obcí Prostějov - venkov

Svazek obcí Prostějov - venkov je oblastí, kde se moderní život prolíná s neopakovatelným klidem hanáckého venkova. Krajinu úrodných lánů spojuje protékající říčka Valová, bohaté lidové tradice a historické památky.

Svazek je protkán sítí nezpevněných cest, cyklostezek a cyklotras převážně rovinatého charakteru vhodných k turistice a odpočinku. Pohostinnost Hanáků, prostých a slušných lidí, je příznačná i pro tento region.

 

2007070929-a3horizontal-page-001.jpg