Drobečková navigace

Úvod > Svazek obcí > Historie

Historie

Svazek obcí byl založen v roce 1999 třemi zakládajícími obcemi pod tehdejším názvem Dobrovolný svazek obcí Bedihošť, Hrubčice, Čehovice. Původním účelem vzniku svazku byla výstavba kanalizace s napojením na ČOV Prostějov a provoz této kanalizace. Od roku 2001 se stává předmětem činnosti svazku řešení dopravní obslužnosti, životního prostředí, problematika školství a komplexní čistota obcí.

14. 6. 2002 se členská základna svazku rozrůstá o obce: Čelčice, Klenovice na Hané a Skalka. Dochází také k přejmenování na stávající název Svazek obcí Prostějov - venkov. V průběhu roku 2003 se stávají členy svazku další obce: Biskupice, Vrbátky, Výšovice, v roce 2004 přistupuje městys Kralice na Hané. Od oku 2010 je novým členem Svazku obcí Prostějov - venkov obec Klopotovice.

V souběhu s etapovou výstavbou cyklostezky Prostějov-Čelčice s propojením Bedihošť-Hrubčice a přípravou navazujících tras byly realizovány projekty zaměřené na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu. V rámci projektu podpořeného z programu SROP byly vydány propagační materiály Svazku obcí Prostějov - venkov a lázeňství v obci Skalka. Rozvoj těchto služeb je založen na součinnosti s obcemi i městem Prostějov.

V závěru roku 2005 a počátkem roku 2006 se Svazek obcí Prostějov - venkov podílel na přípravě a založení místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s. Posláním MAS je spojení podnikatelských subjektů, veřejné samposprávy a neziskových organizací v regionu k čerpání finančních zdrojů z evropských fondů rozvoje venkova. Ke konci roku 2008 přistoupil do MAS i Mikroregion Plumlovsko. MAS uspěla se svou žádostí o dotaci ve IV. ose Programu rozvoje venkova a od roku 2009 realizuje program Leader. V současnosti působí na území 24 obcí s rozlohou 16.667 ha. MAS byla na provoz kanceláře a projekty individuálních žadatelů přiznána dotace ve výši 39,6 mil. Kč pro období 2009-2013.

Svazek obcí v roce 2010 získal dotaci necelých 200 tisíc Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na realizace projektu Venkov dnes a zítra II. - Partnerství s krajany v rozšířené EU. Tento projekt byl zaměřen na  výměnu zkušeností a prezentaci obnovy a rozvoje venkova svazků obcí Střední Moravy v nové členské zemi EU - u krajanů v rumunském Banátu. Akce navazovala na spolupráci započatou v roce 2009 Mikroregionem Plumlovsko.

V roce 2011 realizoval svazek obcí projekt spolufinancovaný z POV Olomouckého kraje ve výši 272.000,- Kč na nákup vybavení pro pořádání kulturních akcí v obcích - nůžkové stany, pivní sety, prezentační banery obcí a vjezdové tabule.

Rok 2012 byl ve znamení velké kulturní akce, která v obcích svazku nemá obdoby - Hudebního festivalu Haná, cyklu koncertů klasické, alternativní, crossoverové a folklórní hudby, nadregionálního a celostátního významu. Na festival svazek obdržel příspěvek ve výši 247.000,- z programu POV Olomouckého kraje. Nad festivalem převzala záštitu paní ministryně kultury České republiky Mgr. Alena Hanáková, poslankyně  Parlamentu ČR MUDr. Jitka Chalánková, poslanec PSP ČR Ing. Radim Fiala,  stálá komise Senátu pro rozvoj venkova prostřednictvím senátorky za volební obvod Prostějov paní Boženy Sekaninové, hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík. Uměleckou záštitu přezal Jakub Hrůša, šéfdirignet Pražské komorní filharmonie a Prof. Jiří Hlaváč, profesor Akademie múzických umění v Praze. Zdravici pro hudební festival zaslal a zdaru mu popřál také světoznámý dirigent Jiří Bělohlávek, budoucí šéfdirigent České filharmonie.

Prostějov venkov